ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์
คณะ ISBN
จำนวนเนื่อหาที่แสดง

ที่ตั้ง

กองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ห้อง 904 - 905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร: 0 2555 2000 ต่อ 2237 - 2241
แฟกซ์: 0 2555 2236
Email: aed@op.kmutnb.ac.th

เว็บไซต์แนะนำ