กิจกรรม

หน้าแรก

/

กิจกรรม

/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมู...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม Power BI วันที่ 3

วันที่เผยแพร่: 8 กรกฎาคม 2567

Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม Power BI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำโปรแกรม Power BI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถนำข้อมูลของหน่วยงานมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก แลกเปลี่ยนแนวคิดในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึกร่วมกันและแสดงผลในรูปแบบรายงานหรือแดชบอร์ด เพื่อให้ผู้บริหารมีรายงานหรือแดชบอร์ดประกอบการตัดสินใจ โครงการอบรมฯแบ่งจัดทั้งหมด 4 วัน โดยในวันที่ 3 ซึ่งจัดในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 406 – 407 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นการ Workshop โดยแบ่งกลุ่มบุคลากรที่เข้าอบรม ให้แต่ละกลุ่มตั้งโจทย์จากข้อมูลที่หน่วยงานมี นำข้อมูล มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยโปรแกรม Power BI

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
188
เมื่อวานนี้
120
ตลอดทั้งเดือน
3,000
รวมทั้งหมด
118,202

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon