ติดต่อเรา

หน้าแรก

/

ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อ

กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237 - 2241

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์

08.00 น. - 16.00 น.
หมายเหตุ
พักเที่ยงเวลา 12.00 น. - 13.00 น.
หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
192
เมื่อวานนี้
120
ตลอดทั้งเดือน
3,000
รวมทั้งหมด
118,202

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon