กิจกรรม

หน้าแรก

/

กิจกรรม

กองส่งเสริมวิชาการ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น"
8 กรกฎาคม 2567

กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการดี ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับ "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น" ณ กองกิจการนักศึกษ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม Power BI วันที่ 4
1 กรกฎาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม Power BI วันที่ 3
8 กรกฎาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม Power BI วันที่ 1-2
25 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย
4 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบติดตามงานบริการวิชาการและงานวิจัย ระหว่างวันที่ 21 พฤษ...

อ่านต่อ
โครงการฝึกปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
1 พฤษภาคม 2567

โครงการฝึกปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 25 และ 30 เมษายน 2567 เวลา 0...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์
29 เมษายน 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ จัดเมื่อวันพุธที่ 24 เ...

อ่านต่อ
โครงการเสวนา เรื่อง แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
5 เมษายน 2567

โครงการเสวนา เรื่อง แนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ หอประชุมเบ...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2-5
28 มีนาคม 2567

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2-5 ระหว่างวันที่ 21, 22 กุ...

อ่านต่อ
โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
29 มีนาคม 2567

กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจาะลึกการใช้ระบบลาออนไลน์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบุคคล
6 มีนาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เจาะลึกการใช้ระบบลาออนไลน์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบุคคล เมื่...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
9 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย
9 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนะนำระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.3...

อ่านต่อ
โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
20 กรกฎาคม 2566

โครงการเสวนาพิเศษ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนาย...

อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการใช้ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการทำงาน
20 กรกฎาคม 2566

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และการใช้ช่องทางการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการทำงาน ใ...

อ่านต่อ
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ดและรายงานด้วยโปรแกรม Power BI
19 พฤษภาคม 2566

กองส่งเสริมวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสร้างแดชบอร์ด...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปฏิบัติงาน
9 พฤษภาคม 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับการ ปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ระห...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27 มีนาคม 2566

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ 7, 8, 28 กุมภาพันธ์ แล...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ
10 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างวันที่ 25, 26 มกราคม และ 8, 22...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง กลยุทธ์การขอตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการเขียนตำราหรือหนังสือ
21 สิงหาคม 2562

โครงการบรรยายและเสวนา เรื่อง กลยุทธ์การขอตำแหน่งทางวิชาการและเทคนิคการเขียนตำราหรือหนังสือ ในวันอังค...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระดับชำนาญการ เรื่อง การวิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ
21 สิงหาคม 2562

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการระดับชำนาญการ เรื่อง การวิเคราะห์หรือ...

อ่านต่อ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนากองส่งเสริมวิชาการ (พ.ศ. 2563-2564)
13 สิงหาคม 2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนากองส่งเสริมวิชาการ (พ.ศ. 2563-2564) วัน...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 2
2 กรกฎาคม 2562

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 2 โดยวิทยากร อาจารย์เชาวลิ...

อ่านต่อ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มิถุนายน 2562

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกองส่งเสริมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 เ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ระยะที่ 1
28 มีนาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ระยะที่ 1 โด...

อ่านต่อ
โครงการพี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ
24 สิงหาคม 2561

โครงการพี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00–14.30 น. ณ ห้อง AAC...

อ่านต่อ
โครงการเสวนา เรื่อง เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการและการเขียนตำราตามหลักเกณฑ์ใหม่
24 สิงหาคม 2561

โครงการเสวนา เรื่อง เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการและการเขียนตำราตามหลักเกณฑ์ใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาค...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 กรกฎาคม 2561

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยอาจารย์เชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ ...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติโมดูลระบบงานสารบรรณ
28 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติโมดูลระบบงานสารบรรณ โดย นายณัฐพล ชุมด...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การสร้างผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
4 พฤษภาคม 2561

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การสร้างผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู...

อ่านต่อ
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัย 4.0
7 มีนาคม 2561

ผู้บริหาร และบุคลากรกองส่งเสริมวิชาการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่...

อ่านต่อ
การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการสรุปผลผ่าน Google Form
26 ธันวาคม 2560

กองส่งเสริมวิชาการได้จัด การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) เรื่อง การสร้างแบบสอบถามออนไลน์...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
16 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 10 สิงหาค...

อ่านต่อ
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
4 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560...

อ่านต่อ
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลระบบของส่วนงาน
4 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ดูแลระบบของส่วนงาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 256...

อ่านต่อ
โครงการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม
4 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานระบบบริหารลูกหนี...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรองข้อมูลบน Google Drive
4 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรองข้อมูลบน Google Drive เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30...

อ่านต่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูล MOU
4 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูล MOU เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30–1...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ
10 สิงหาคม 2560

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ ...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด
10 สิงหาคม 2560

โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การเขียนตำราวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด
4 สิงหาคม 2560

โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การเขียนตำราวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนา...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ (ชำนาญการ)
4 สิงหาคม 2560

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
10 มีนาคม 2560

กองส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เมื่อวันอัง...

อ่านต่อ
กองส่งเสริมวิชาการได้รับรางวัลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
19 กันยายน 2559

ผลการประกวดสำนักงานน่าอยู่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี กองส่งเสริมวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศในก...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้ปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพ
4 สิงหาคม 2560

กองส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคคลากรสายวิชาการ เรื่อง พี่เลี้ยงผู้...

อ่านต่อ
โครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่คิด
24 มิถุนายน 2559

กองส่งเสริมวิชาการได้จัดโครงการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ยากอย่างที่ค...

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ
4 พฤษภาคม 2559

กองส่งเสริมวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ...

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ (ชำนาญการ)
2 พฤษภาคม 2559

โครงการส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง R2R เพื่อสร้างผลงานทางวิชาการ...

อ่านต่อ
บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
2 พฤษภาคม 2559

นายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ นำทีมบุคลากร สืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวผ...

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลร่วมกัน
2 พฤษภาคม 2559

กองส่งเสริมวิชาการ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Google Apps เพื่อกา...

อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบัญชีแยกประเภทสามมิติส่วนต่อขยายระยะที่ 1
2 พฤษภาคม 2559

กองส่งเสริมวิชาการ ร่วมกับ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่อง การใช้งานระบบบัญชีแยก...

อ่านต่อ
บุคลากรกองส่งเสริมวิชาการมอบกระเช้าอวยพรแด่อธิการบดี
2 พฤษภาคม 2559

นายสุมนต์ชัย สุธีรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ นำทีมบุคลากร มอบกระเช้ารังนกอวยพรแด่อธิการ...

อ่านต่อ

ช่องทางติดต่อ

ที่ตั้ง

ห้อง 904-905 ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Email

aed@op.kmutnb.ac.th

โทรศัพท์

(66) 2555 2000 ต่อ 2235, 2237-2241

สถิติการเข้าชม

สถิติการเข้าชม
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
194
ตลอดทั้งเดือน
3,194
รวมทั้งหมด
118,396

© กองส่งเสริมวิชาการ มจพ. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex
Distributed By: ThemeWagon